Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: ΔιαγωνισμοίΚυρίως κείμενο άρθρου: 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση λογιστή

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση νευρολόγου

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση νομικού

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση λογιστή

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση νομίκου

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια και εγκατάσταση θερμοκηπίου (25-07-2022)

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια και εγκατάσταση θερμοκηπίου (13-12-2021)

- Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 (13-04-2021)

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια εξοπλισμού κηπουρικής (5-10-2020)

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια και εγκατάσταση θερμοκηπίου (5-10-2020)

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νομική υποστήριξη (22 - 06 - 2020) - έληξε

- Συνοπτικός διαγωνισμός για μεταφορά ωφελούμενων (10 - 06 - 2020)  - έληξε

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για λογιστική υποστήριξη (01 - 06 - 2020) - έληξε

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες διαιτολόγου (01 - 06 - 2020) - έληξε

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ψυχιάτρου (01 - 06 - 2020) - έληξε