Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: ΝΕΑΚυρίως κείμενο άρθρου: 

Υποσελίδα: Αρθρογραφία
Σύντομη περιγραφή: 
Υποσελίδα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Σύντομη περιγραφή: 
4η πρόσκληση Ενδιαφέροντος Εύρεσης νέων Ωφελούμενων
Υποσελίδα: Προσλήψεις
Προσλήψεις
Σύντομη περιγραφή: 
Προσλήψεις προσωπικού σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 2190/1994.