EnglishEnglish
    
Νομικό πλαίσιο

Η λειτουργία του φορέα μας διέπεται από:

-τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα

-τις διατάξεις (παρ. 1, 12 &18 του αρθρ. 21 Νόμος 2218/1994) του κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

-το αρθρ. 196 του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης)

- το Ν. 4412/2016 ως προς την επιλογή των προμηθευτών

- το ν. 4354/2015 ως προς τη μισθοδοσία του προσωπικού

- το Ν. 2190/1994 (διαδικασίες ΑΣΕΠ) ως προς την πρόσληψη του προσωπικού

- τα άρθρα του καταστατικού και των σχετικών κανονισμών

Όλες οι δαπάνες μας δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ ενώ ανά τρίμηνο ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξέλιξη του ετήσιου προϋπολογισμού μας.

Παράλληλα ως Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για ΑμεΑ η λειτουργία μας διέπεται από:

-το άρθρ. 10, παρ. 1 του Ν. 2072/1992 «Ρύθμιση ειδικού τεχνικού προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις.»
-το ΠΔ 395/1993 (ΦΕΚ 166/Α/28-09-1993) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν. Π. Ι. Δ.»
-την ΥΑ Π 4α οικ. 4633 (ΦΕΚ 789/Β/6-10-1993) «Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας-αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 10, παρ. 1 του Ν. 2072/1992» της Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τέλος είμαστε πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Εργασίας ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ενώ είμαστε ενταγμένοι  στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας  (Α.Μ.: 02302ΑΕΤ24004030Ν0077) καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  (Α.Μ.: 02302AET24004030N0067).
Alexandros Sports Center
  • 21ης Ιουνίου 36
  • Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς
  • Τηλ: 2341020733 / 2341029390
  • Φαξ: 2341075384
Paypal
ΙΒΑΝ GR21 0171 2220 0062 2204 0034 981

(Τράπεζα Πειραιώς - Δικαιούχος: Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης)

Social Media

Login-iconLogin