Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: Προσωρινά αποτελέσματα ΣΟΧ3/2019Κυρίως κείμενο άρθρου: 

Από εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε(download) τα αποτελέσματα της υπ' αριθμ. ΣΟΧ3/2019 προκήρυξης του φορέα μας.

Αρχείο πινάκων υποψηφίων, κατάταξης, επιτυχόντων, απορριπτέων και επιλαχόντων.

 

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων: Δέκα (10) ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά από την επομένη της ανάρτησης.