Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: Αυτόνομη διαβίωσηΚυρίως κείμενο άρθρου: 

Περιλαμβάνει την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής (ενδεικτικά  προετοιμασία γεύματος,, καθαριότητα χώρου, εκπαίδευση στη χρήση οικιακών συσκευών κτλ) Τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα με βάση το εξατομικευμένο πρόγραμμα του κάθε ωφελούμενου.  Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπονται τακτικές συναντήσεις του επιστημονικού προσωπικού με το οικείο περιβάλλον για την πρόοδο ή όχι του ΑμεΑ. Σκοποί της δραστηριότητας είναι:

α. Εκπαίδευση των ΑμεΑ σε δεξιότητες καθημερινής ζωής

β. Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων και της λειτουργικότητας των ΑμεΑ

γ. Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της αυτοεικόνας  και του αυτοσεβασμού-καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων

δ. βελτίωση ποιότητας ζωής των ίδιων και της οικογένειας