Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςΚυρίως κείμενο άρθρου: 

Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας για την επιλογή δύο (2) ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ-ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» και κωδικό ΟΠΣ 5001691,η οποία εντάσσεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ».

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε μεταφορτώστε (download):

1. Περιληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Αναλυτική πρόσκλήση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

3. Αίτηση ωφελουμένου

4. Υπεύθυνη Δήλωση

 

Τα ηχητικά αρχεία για τα άτομα με δυσκολίες στην ακοή είναι διαθέσιμα παρακάτω:

1. Περιληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Τέλος η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης είναι προσβάσιμη από εδώ.