Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια καυσίμωνΚυρίως κείμενο άρθρου: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,  τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν σχετική έγγραφη προσφορά, είτε με κατάθεσή της στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, είτε με ταχυδρομική αποστολή μέσω συνημμένης επιστολής ή με courier, μέχρι και την Τετάρτη 10 Απριλίου. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν αξιολογούνται.

 

Συνημμένα:

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος