Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: Διατατικές ασκήσεις και ασκήσεις χαλάρωσηςΚυρίως κείμενο άρθρου: 

Η δράση περιλαμβάνει

α) διατατικές ασκήσεις, οι οποίες  είναι ένας προσιτός και αποτελεσματικός τρόπος χαλάρωσης που ο καθένας μπορεί να κάνει, ακολουθώντας κάποιους κανόνες εκτέλεσης.  Οι διατάσεις είναι ασφαλείς όταν είναι εξατομικευμένες και όταν γίνονται σωστά και με τον ενδεδειγμένο ιδιαίτερο για κάθε άσκηση τρόπο. Στόχοι:

1)    Αύξηση ελαστικότητας και ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματισμού των μυών.

2)    Απόκτηση φυσιολογικού εύρους κίνησης

3)    Βελτίωση απόδοσης στα προγράμματα ασκήσεων

4)    Αύξηση μυϊκής αίσθησης τόσο στους γυμνασμένους όσο και στους αγύμναστους μυς

5)    Ανακούφιση νεύρων που πιέζονται από βραχείς μυς και δημιουργούν πόνους

β) Οι τεχνικές χαλάρωσης στηρίζονται στην παρατήρηση των συμπτωμάτων του άγχους και την εξάσκηση στον έλεγχο αυτών των συμπτωμάτων. Η επίτευξη της χαλάρωσης ολοκληρώνεται με την ρύθμιση της αναπνοής και την προοδευτική χαλάρωση των μυών που συμβαίνει από τα άκρα προς τον κορμό και το κεφάλι. 

Οι διατατικές ασκήσεις και οι τεχνικές χαλάρωσης πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη της φυσικοθεραπεύτριας του φορέα.