Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: Προκύρηξη ΣΟΧ1/2022Κυρίως κείμενο άρθρου: 

ΑΔΑ 6583ΟΕ2Λ-Ε39

 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»

Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ

 

Ταχ. Δ/νση      : 21ης  Ιουνίου 36

Ταχ. Κωδ.       : 61 100, Κιλκίς                                                           Κιλκίς,  8-6-2022

Πληροφορίες  : κα.Κυρλαγκίτση Γεωργία                                      Αριθμ. Πρωτ.: 129                  

Τηλέφωνο       : 23410 20733

Fax                  : 23410 75384

e-mail              : kkscom@otenet.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2022

 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»

Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης

και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»

ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο

Για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας

Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

 

 

 

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης ΑμεΑ Κιλκίς για την υλοποίηση του έργου «ΚΔΗΦ-ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» με κωδικό ΟΠΣ 5001691», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», που εδρεύει στο Κιλκίς.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται το διάστημα απο 15-24/6/2022

 

Περιληπτική Προκήρυξη ΣΟΧ1/2022

Αναλυτική Προκήρυξη ΣΟΧ1/2022

Παράρτημα Ανακοινώνσεων

Αίτηση ΔΕ_ΥΕ