Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: Ενημέρωση κοινού για θέματα αναπηρίαςΚυρίως κείμενο άρθρου: 

Η διεπιστημονική ομάδα του φορέα σε συνεργασία με δομές της εκπαίδευσης (ενδεικτικά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σχολικούς συμβούλους, συμβουλευτικό σταθμό Νέων κτλ) καθώς και τυχόν άλλες ενδιαφερόμενες δομές πραγματοποιεί ενημερωτικές δραστηριότητες (ενδεικτικά εργαστήρια workshop, ανοιχτές εκδηλώσεις κτλ) με στόχο την ενημέρωση α) για τις παρεχόμενες από το φορέα υπηρεσίες β) καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί γ) τυχόν άλλα ζητήματα για θέματα αναπηρίας που προκύπτουν από τους συμμετέχοντες.

 Στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα αναπηρίας αναδεικνύοντας πιθανές επιλογές και λύσεις μετά το πέρας της επίσημης κρατικής ειδικής αγωγής.