Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας ΦροντίδαςΚυρίως κείμενο άρθρου: 


Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 εξασφαλίζοντας χρηματόδοτηση ύψους έως 2.073.600,00€ για 6 χρόνια (Δεκέμβριο 2016 - Νοέμβριος 2022) , μέσω του Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία" και τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες σε 36 άτομα με αναπηρία. Οι υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη νέα περίοδο είναι:

α) υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής, οι οποίες περιλαμβάνουν:

β) δράσεις σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών με σκοπό την ισότιμη ένταξη των ωφελούμενων στην τοπική κοινωνία και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Η πράξη στοχεύει στην:

 

Αποτελέσματα 4ης πρόσκλησης ενδιαφέροντος εύρεσης ωφελούμενων ΚΚΣ

 

 

Προσωρινά αποτελέσματα 4ης πρόσκλησης εύρεσης ωφελούμενων.

Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της 4ης πρόσκλησης εύρεσης ωφελούμενων  see more

 

Η Ανακοίνωση των  προσωρινών αποτελεσμάτων της 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος νέων ωφελούενων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3/1/2021 .

 

 

4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νέων Ωφελούμενων

Το «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» ενεργώντας ως δικαιούχος της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π. Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Αμεα Κιλκίς για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ – ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας εύρεσης ωφελούμενων και προσκαλεί τα άτομα με αναπηρία να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα .

 

 Τελικά αποτελέσματα 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εύρεση ωφελούμενων

3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εύρεση ωφελούμενου

Το «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» ενεργώντας ως δικαιούχος της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας εύρεσης ωφελουμένων και προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα με αναπηρία να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: τελικά αποτελέσματα

2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( 6 - 4 - 2017)

1η προσκληση ενδιαφέροντος εύρεσης ωφελούμενων: τελικα αποτελέσματα

1η Πρόσκληση ενδιαφέροντος εύρεσης ωφελούμενων

 Το «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» ενεργώντας ως δικαιούχος της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας εύρεσης ωφελουμένων και προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα με αναπηρία να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.