Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας ΦροντίδαςΚυρίως κείμενο άρθρου: 


Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 εξασφαλίζοντας χρηματόδοτηση ύψους έως 2.073.600,00€ για 6 χρόνια (Δεκέμβριο 2016 - Νοέμβριος 2022) , μέσω του Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία" και τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες σε 36 άτομα με αναπηρία. Οι υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη νέα περίοδο είναι:

α) υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής, οι οποίες περιλαμβάνουν:

β) δράσεις σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών με σκοπό την ισότιμη ένταξη των ωφελούμενων στην τοπική κοινωνία και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Η πράξη στοχεύει στην:

 

6η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος ωφελούμενων ΚΚΣ 

 Το «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» ενεργώντας ως δικαιούχος της πράξης με τίτλο
«Συνεχιζόμενο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)-
«Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» με κωδικό ΟΠΣ 6002976, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του
Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας εύρεσης
ωφελούμενων και προσκαλεί τα άτομα με αναπηρία να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για
συμμετοχή στο πρόγραμμα

 

Τελικά αποτελέσματα 5ης πρόσκλησης εύρεσης ωφελούμενων.

 

Προσωρινά αποτελέσματα 5ης πρόσκλησης εύρεσης ωφελούμενων.

Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της 5ης πρόσκλησης εύρεσης ωφελούμενων  see more

 

5η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος ωφελούμενων ΚΚΣ

Το «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» ενεργώντας ως δικαιούχος της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π. Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Αμεα Κιλκίς για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ – ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας εύρεσης ωφελούμενων και προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα με αναπηρία να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

 

Αποτελέσματα 4ης πρόσκλησης ενδιαφέροντος εύρεσης ωφελούμενων ΚΚΣ

 

 

Προσωρινά αποτελέσματα 4ης πρόσκλησης εύρεσης ωφελούμενων.

Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της 4ης πρόσκλησης εύρεσης ωφελούμενων  see more

 

Η Ανακοίνωση των  προσωρινών αποτελεσμάτων της 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος νέων ωφελούενων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3/1/2021 .

 

 

4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νέων Ωφελούμενων

Το «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» ενεργώντας ως δικαιούχος της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π. Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Αμεα Κιλκίς για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ – ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας εύρεσης ωφελούμενων και προσκαλεί τα άτομα με αναπηρία να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα .

 

 Τελικά αποτελέσματα 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εύρεση ωφελούμενων

3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εύρεση ωφελούμενου

Το «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» ενεργώντας ως δικαιούχος της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας εύρεσης ωφελουμένων και προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα με αναπηρία να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: τελικά αποτελέσματα

2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( 6 - 4 - 2017)

1η προσκληση ενδιαφέροντος εύρεσης ωφελούμενων: τελικα αποτελέσματα

1η Πρόσκληση ενδιαφέροντος εύρεσης ωφελούμενων

 Το «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» ενεργώντας ως δικαιούχος της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας εύρεσης ωφελουμένων και προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα με αναπηρία να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. 

 

Σύντομη περιγραφή: 
Σύντομη περιγραφή: