Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας ΦροντίδαςΚυρίως κείμενο άρθρου: 


Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 εξασφαλίζοντας χρηματόδοτηση ύψους έως 1.036.800,00 € για τα επόμενα τρία χρόνια (Νοέμβριος 2019), μέσω του Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία" και τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες σε 36 άτομα με αναπηρία. Οι υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη νέα περίοδο είναι:

α) υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής, οι οποίες περιλαμβάνουν:

β) δράσεις σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών με σκοπό την ισότιμη ένταξη των ωφελούμενων στην τοπική κοινωνία και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Η πράξη στοχεύει στην: