Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: Εκσυγχρονισμός εξοπλισμούΚυρίως κείμενο άρθρου: 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» ανακοινώνει την χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του  Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ με προϋπολογισμό 144.442 ευρώ από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014 – 2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).


Ο σημερινός εξοπλισμός κρίνεται παρωχημένος λειτουργικά, τεχνολογικά και αισθητικά καθώς έχει γίνει αντικείμενο προμήθειας είτε μέσω αγορών είτε μέσω δωρεών με αποτέλεσμα να είναι ανομοιογενής και σε πολλές περιπτώσεις να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής. Ως αποτέλεσμα αυτού είναι αδήριτη η ανάγκη εκσυγχρονισμού του.


Ο εξοπλισμός αφορά σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό, εξοπλισμό γραφείων και εργαστηρίων, φυσιοθεραπείας, αναπηρικό, γυμναστικής και ξενοδοχειακό, όπως επίσης και όχημα για τη μεταφορά των ωφελουμένων με διασκευή για μεταφορά αναπηρικών αμαξιδίων.