Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: ΔιαγωνισμοίΚυρίως κείμενο άρθρου: 

- Επαναληπτικός Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια οχήματος μεταφοράς ωφελούμενων (30 - 04 - 2019)

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια καυσίμων (1-4-2019)

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( 28 - 01 - 2019)

- Συνοπτικός διαγωνισμός μεταφοράς ωφελούμενων (4-1-2019)

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( 4 - 12 - 2018)

- Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια οχήματος μεταφοράς ωφελουμένων (13 - 11 - 2018)

- Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο "Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ της ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης" ( 21-9-2018)

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (21-09-2018)

- Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο "Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ της ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης" ( 7 - 5 - 2018)

- Δημόσια διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών της πράξης με τίτλο  «Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ της ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). (19 - 03 -2018)

- Διαγωνισμός ενοικίασης οχημάτων με οδηγό για τη μεταφορά ωφελουμένων (15 - 1 - 2018)

- Ενοικίαση οχημάτων με οδηγό για τη μεταφορά ωφελουμένων της ΑΜΚΕ «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» (8 -12 - 2017)

- Επαναληπτικός διαγωνισμός μεταφοράς ωφελουμένων (08 - 01 - 2017)

- Συνοπτικός διαγωνισμός μεταφοράς ωφελουμένων (20 - 12 - 2016)

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαιτολόγο-διατροφολόγο (27-10-2016)

- Αποτελέσματα προκήρυξης παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης

- Προκήρυξη παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης. - έληξε ( 6 -12 - 2012)