Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1/2012

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2012

1. Πίνακας κατάταξης ΤΕ 101 Εργοθεραπευτών

2. Πίνακας επιτυγχόντων ΤΕ 101 Εργοθεραπευτών

3. Πίνακας απορριπτέων ΤΕ 101 Εργοθεραπευτών.

Ξεκινάει το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α

Ξεκίνησε σήμερα η υλοποίηση του προγράμματος «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ενδιάμεσος δικαιούχος του προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)  .

Το «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» ήδη έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού με στόχο να προσφέρει, σε δύο βάρδιες πλέον,  ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τα Άτομα με Αναπηρία και τις οικογένειες τους, οι οποίοι υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου του 2011.

Συγκεκριμένα προσελήφθησαν:

– Κοινωνικός Λειτουργός

– Λογοθεραπευτής

– Φυσιοθεραπευτής

– Εργοθεραπευτής

– δύο Βοηθοί Νοσηλευτών

– οδηγός

– συνοδός

– βοηθητικό προσωπικό

– τραυματιοφορέας

Η διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης με το σύνολο του προσωπικού έχουν επεξεργαστεί το κατάλληλο πλάνο των παρεμβάσεων που απαιτούνται ώστε τα ΑμεΑ να απολαμβάνουν των θεραπειών τους  με παράλληλη προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1/2011

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2011 για όλες τις θέσεις προσωπικού, πλην των εργοθεραπευτών καθώς δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.

Α. Συνολικός πίνακας επιτυχόντων. 

Β. Πίνακες Κατάταξης

1. Πίνακας κατάταξης ΠΕ 101 Κοινωνικών Λειτουργών

2. Πίνακας κατάταξης ΤΕ 102 Φυσιοθεραπευτών

3. Πίνακας κατάταξης ΤΕ 104 Λογοθεραπευτών

4. Πίνακας κατάταξης ΔΕ 105 Βοηθών Νοσηλευτών

5. Πίνακας κατάταξης ΔΕ 106 Οδηγών

6. Πίνακας κατάταξης ΔΕ 107 Συνοδηγών

7. Πίνακας κατάταξης ΥΕ 108 Βοηθητικό Προσωπικό

8. Πίνακας κατάταξης ΥΕ 109 Μεταφορέας Ασθενών

 

Γ. Πίνακες Απορριπτέων

1. Πίνακας απορριπτέων ΠΕ 101 Κοινωνικών Λειτουργών

2. Πίνακας απορριπτέων ΤΕ 104 Λογοθεραπευτών

3. Πίνακας απορριπτέων ΔΕ 105 Βοηθών Νοσηλευτών

4. Πίνακας απορριπτέων ΔΕ 106 Οδηγών

5. Πίνακας απορριπτέων ΥΕ 108  Βοηθητικό Προσωπικό