Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1/2011

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2011 για όλες τις θέσεις προσωπικού, πλην των εργοθεραπευτών καθώς δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.

Α. Συνολικός πίνακας επιτυχόντων. 

Β. Πίνακες Κατάταξης

1. Πίνακας κατάταξης ΠΕ 101 Κοινωνικών Λειτουργών

2. Πίνακας κατάταξης ΤΕ 102 Φυσιοθεραπευτών

3. Πίνακας κατάταξης ΤΕ 104 Λογοθεραπευτών

4. Πίνακας κατάταξης ΔΕ 105 Βοηθών Νοσηλευτών

5. Πίνακας κατάταξης ΔΕ 106 Οδηγών

6. Πίνακας κατάταξης ΔΕ 107 Συνοδηγών

7. Πίνακας κατάταξης ΥΕ 108 Βοηθητικό Προσωπικό

8. Πίνακας κατάταξης ΥΕ 109 Μεταφορέας Ασθενών

 

Γ. Πίνακες Απορριπτέων

1. Πίνακας απορριπτέων ΠΕ 101 Κοινωνικών Λειτουργών

2. Πίνακας απορριπτέων ΤΕ 104 Λογοθεραπευτών

3. Πίνακας απορριπτέων ΔΕ 105 Βοηθών Νοσηλευτών

4. Πίνακας απορριπτέων ΔΕ 106 Οδηγών

5. Πίνακας απορριπτέων ΥΕ 108  Βοηθητικό Προσωπικό